Voksne arbeidstakere kan ta fagprøve som voksen lærling eller praksiskandiidat etter ca 3 – 5 års praksis. Med jevne mellomrom organiserer OFNT sammen med arrangør Ytre Namdal vgs teoriforberedende kurs i Akvakultur og Sjømatproduksjon. Kursene er tilpasset folk med praksis i næringa, og kvalifiserer til å ta en skriftlig sentralgitt skriftlig eksamen i faget.

Det er viktig at alle interresserte fyller ut søknad om voksenopplæring, og sender til oss.

Se informasjon på:
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/Voksenopplaring.aspx