HVA ER OFNT?

OFNT er et samvirkeforetak eid av lærebedrifter innenfor fiskerifagene
i Nord-Trøndelag. Hovedoppgaven til OFNT er å følge opp lærlingene og sikre at de får den opplæringen i bedriften de har krav på.

 

Daglig leder i OFNT Gjert Eirik Grande Foto: Lillian Lyngstad, Ytringen