Fiske og Fangst:

Trønderbas

Trønderkari

Brattskjær

Arnøyfjord

Sulatind

Sulavåg1

Williksen SR.

Hydra

Havblomst

Norveig

Akvakultur:

Midt-Norsk Havbruk

SalmoNor

SinkabergHansen

Marine Harvest

Åsen Settefisk

Veso Vikan

Val Akva

Kvernviklaks

Emilsen Fisk

Bjørøya Fiskeoppdrett

Salmar

Nærøysund Aquaservice

Sterling White Halibut

Motormann:

Eidshaug Rederi

Trønderbas

Sjømatproduksjon:

Nils Williksen

SinkabergHansen

Rørvik Fisk & Fiskmatforretning AS

Andre:

Egersund net
Namdal Rensefisk

Matrosfaget.
Marøy Viking
Emilsen Rederi
AQS Loke
KB Troll