Hovedkriteriene for godkjenning er:

Arbeidsoppgaver som dekker læreplanen Vg3/opplæring i bedrift

En person i bedriften som kan være faglig leder / instruktør

Kvalitetssystem for opplæringen

Trenger dere mer informasjon eller hjelp for å komme i gang?

Vi vil gjerne hjelpe dere så ta kontakt!