OFNT tar det administrative ansvaret for lærlingene og lærekandidatene. Dette dreier seg for eksempel om tegning av opplærings- og lærekontrakter, oppmelding til fagprøve, godkjenning av lærebedrifter og faglige ledere.

OFNT tar ansvar for dokumentasjon av opplæringen og veiledning i oppfølging av lærlingene.

Opplæringskontorene skaper faglige miljøer innen kompetanseutvikling og rekruttering gjennom et utstrakt nettverkssamarbeid.

Opplæringskontoret bistår med formidling av elever til læreplass.

Bedriftene tar et felles ansvar for rekruttering til bransjene i regionen ved at Opplæringskontoret legger til rette for å markedsføre fagene overfor ungdom.

Bedriftene kan få hjelp til å tilrettelegge opplæring for de øvrige ansatte. Dette dreier seg i første rekke om teorikurs for praksiskandidater, truck- og krankurs og andre kurs.

På besøk hos Rørvik Fisk.
På besøk hos Rørvik Fisk.