OFNT har lærlinger i 5 ulike fagretninger;

Akvakultur

Fiske og Fangst

Motormannfaget

Sjømatproduksjon

Matrosfaget