Sol

Sol

Hvor er du lærling: Marine Harvest, avdeling Kongsmoen Settefisk Hvorfor er du lærling: Med en økende verdens befolkning, og større etterspørsel etter mat, synes jeg det er viktig å huske at vi bor på en blå planet der 75% er dekt med vann. Dette tatt i betraktning utnytter vi ikke ressursene i havet godt nok. Jeg brenner for at vi skal bli flinkere til å ta i bruk matressursene sjøen har å tilby! Oppdrettsnæringa er en ny næring i vekst. Jeg vil være med å påvirke den som fra mitt ståsted er riktig retning. Jeg valgte å bli lærling for jeg tror jeg kan gjøre en forskjell. Veien videre: Jeg skal studere fiskehelse, og bli fiskehelsebiolog.Les mer