HVA ER OFNT

Hovedoppgaven til OFNT er å følge opp lærlingene og sikre at de får den opplæringen i bedriften de har krav på, samt tilrettelegge for praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev.

Privacy policy and cookies